YEEP! op Instagram:

https://www.instagram.com/stichtingontdec/


De certificering op 24 mei 2022

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/304374/van-diep-in-de-put-naar-je-trauma-delen-yara-en-pascalle-begrijpen-hoe-het-voelt

In Zaanstad zijn we gestart met één van onze initiatieven YEEP! Zaanstad.

YEEP® is een afkorting van Young Educational Experts Program. Hierin worden studenten geworven en opgeleid tot ervaringscoach en leren ze d.m.v. het inzetten van kennis uit de studie alsmede de kennis vanuit zelf beleefde ervaringen andere leeftijdgenoten te ondersteunen en kunnen ze een kijkje nemen in de keuken van de diverse ketenpartners in het sociale domein van gemeente Zaanstad.

Wat houdt het project YEEP! Zaanstad in?

In het najaar van 2021 zijn we gestart met YEEP! Zaanstad. De eerste twee jaar betrof de doelgroep (dreigende) dak- en thuisloze jongeren in Zaanstad.  Inmiddels hebben wij zo'n 17stagiairs van opleidingen in de richting hulpverlening/sociaal/maatschappelijk gekoppeld (dreigende) dak- en thuisloze jongeren in Zaanstad. In totaal zijn er tot nu toe ruim 30 (dreigende) dak- en thuisloze jongeren ondersteund. 

Omdat we gemerkt hebben dat meer jongeren liever steun en coaching krijgen van een leeftijdsgenoot zal vanaf september 2023 de doelgroep uitgebreid worden naar alle jongeren/jongvolwassenen in Zaanstad tussen de 16-27, die (mentale) zorgen of (mentale) problemen ervaren die veel onder jongeren voorkomen en ook zal er veel aandacht zijn voor de 18-/18+ problematieken welke jongeren ervaren.  

Gedurende de stageperiode bieden de stagiairs onafhankelijke ondersteuning en coaching aan de jongeren die zich aanmelden of aangemeld worden in ons project. De stagiairs zullen met behulp van een toekomstplan aandacht hebben voor 7 levensdomeinen.

De stagiairs die in aanmerking komen voor deze stageplekken hebben hulpverlenerservaring opgedaan tijdens voorgaande stages en hebben zelf ook een levens ontwrichtende situatie meegemaakt. Hier selecteren wij op!

Tijdens de stage zullen wij soms ook verlangen om de “hulpverleners pet” af te zetten zodat ze leren en ervaren hoe effectief en belangrijk het is om met eigen ervaring te werken.