Ervaringscoaches zijn geen vervanging voor professionele hulpverlening, maar een aanvulling. Het opent voor de professional deuren die normaal gesloten zouden blijven.

Door in gesprek te gaan met de ervaringscoaches kan de professional waardevolle informatie verzamelen over bijvoorbeeld: ziekteverloop of ervaringen in behandeltrajecten. Ook kunnen wij binnen zorginstellingen teams van ervaringscoaches uitzetten die helemaal aansluiten op de vraag van de zorginstelling voor zowel jongeren als hun ouders/verzorgers/naasten.

Nieuwsgierig? Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden binnen uw zorginstelling of zorgbedrijf op info@ontdec.nl


Teams bestaande uit vrijwilligers

Elke burger heeft recht op gratis cliëntondersteuning gefinancierd door de gemeente waar zij staan ingeschreven. Vele burgers weten niet af van het bestaansrecht en wij zien het dan ook als onze plicht om de burger hiervan op de hoogte te stellen. 

Door het oprichten van doelgroep gerichte teams van vrijwillige ervaringscoaches (burgers of familie van burgers met ervaring in de GGZ of het sociaal domein) met een betaalde coördinator die het team aanstuurt en ondersteunt, kunnen wij laagdrempelige coaching en ondersteuning bieden. 

De ervaringscoaches krijgen een op de doelgroep gerichte basistraining "Ervaringscoaching" en worden middels cursussen en workshops bijgeschoold daar waar nodig

Stageplekken in de teams

Door de samenwerking met de stagebedrijven van hogescholen en universiteiten in de gemeente die raakvlakken hebben met het werken in de GGZ of in het sociaal/maatschappelijk domein, stellen wij studenten in de gelegenheid om alvast d.m.v. hun eigen ervaring kennis te maken met hun toekomstige werkveld en doelgroep en hen te steunen in de ontwikkeling. Zo hebben wij brede teams met alle mogelijke niveaus van ondersteuning. 

De kracht van vrijwilligers

Onze vrijwilligers zijn gedreven en ontzettend behulpzaam en er is hen veel aangelegen om het lijden van de ander zo dragelijk mogelijk te maken. 


Wij vertellen u graag meer, maak voor een vrijblijvende presentatie een afspraak via info@ontdec.nl.


Samenwerken
We bundelen graag onze krachten met andere partijen door de samenwerking en verbinding te zoeken. Ook voor kortdurende opdrachten zijn wij in te zetten. We hebben in ons team meerdere SKJ geregistreerde gezinscoaches, een Acceptance and Commitment coach/therapeut, een jongerencoach en een in-house trainer/intervisiebegeleider.