Stichting ONTDEC

Wij zijn Stichting ONTDEC, een nieuwe speler op alle gebieden van het sociale domein, gespecialiseerd in het opzetten, opleiden en implementeren van groepen ervaringscoaches die op hun beurt vrijwillig andere burgers uit een gemeente of binnen een instantie ondersteunen. Wij benadrukken dat we ons niet slechts focussen op ervaringen vanuit de Geestelijke GezondheidsZorg maar elke ervaring mee kan tellen. We werken momenteel in alle Nederlandse provincies. In Noord-Holland zijn we echter alleen werkzaam in het gebied ONDER het Noordzee kanaal. Voor alle gemeentes boven het Noordzee kanaal verwijzen wij u graag naar RCO de Hoofdzaak (zie www.rcodehoofdzaak.org)

Stichting ONTDEC is opgezet door de eigenaren van de Ervaringscoach.nl. ONTDEC staat voor Onderweg Naar de Toekomst met DErvaringsCoach. 

Wat is een ervaringscoach?

Een ervaringscoach is een door trainers van De Ervaringscoach opgeleide burger die door middel van zijn of haar eigen ervaring andere burgers ondersteunt. Dit kan zijn doordat de ervaringscoach deze ervaring zelf heeft gehad, maar het kan ook zijn dat een ervaringscoach ervaringskennis heeft verkregen door wat een naaste is overkomen en hij of zij daar emotioneel dichtbij heeft gestaan. 

Wat is ervaringskennis?

Ervaringskennis doe je op door de dagelijkse dingen die je overkomen, dit kan zijn dat je misschien zelf een diagnose hebt gehad en daar mee hebt leren omgaan, of je hebt schulden en bent daar nu uit. Ervaringskennis is heel breed en gaat niet altijd over hetgeen je zelf hebt meegemaakt. Ook wat zich in jouw directe omgeving afspeelt en impact op je heeft gehad maakt dat je ervaringskennis opdoet. Vaak neem je dit mee en leef je verder, maar er is ook een groep die met deze kennis anderen kan en wil ondersteunen. Deze worden dan opgeleid tot ervaringscoaches door De Ervaringscoach.nl.

Wat kan een ervaringscoach na de training?

Na een goed afgeronde training beschikt de ervaringscoach over voldoende competenties om anderen te ondersteunen en hoop te geven tijdens welk herstelproces dan ook. Zo weet hij of zij wanneer en hoeveel afstand er bewaard moet worden, kan de ervaringscoach feedback geven en ontvangen, met bepaalde gespreksmethodes net even een andere draai aan een gesprek geven, meegaan naar instanties en afspraken met professionals, maar vooral kan hij of zij luisteren en meeleven in het verhaal van de client.

Een ervaringscoach is een teamspeler!